CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

Mevcut yazılım grupları listelemek için

1
yum grouplist

Gnome Desktop kurulumu için :

1
2
3
sudo yum groups install "GNOME Desktop"
veya
sudo yum groupinstall "GNOME Desktop"

Centos 7 Server için masaüstü

1
2
3
sudo yum groups install "Server with GUI"
veya
sudo yum groupinstall "Server with GUI"

İşletim sistemi GUİ ile beraber başlaması için

1
sudo systemctl set-default graphical.target

son olarak

1
sudo systemctl start graphical.target

————————————————

Firewalld kapatma

Sisteminizinde WHM/cPanel kuruluysa muhtemelen port sorunu yaşayacaksınız.
Bu durumda Firewalld kapatmak gerekir. Kapatmak için ;

1
2
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Uygulayin

Emin olmak icin

1
systemctl status firewalld

————————————————

VNC Kurulumu

Masaüstü kurulumu tamamlandıktan sonra uzaktan bağlantı gerekli. Bu durumda en iyi çözüm VNC

1
2
yum install tigervnc-server
cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Ufak bir iki ayar gerekli

1
nano /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Açılan editörden kalın işaretli alanlar şeklinde. siz bunu root olarak değiştirin.

1
2
3
4
5
6
7
[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l <b>root</b> -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/<b>root</b>/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

VNÇ sistemle beraber başlaması için

1
2
3
4
systemctl daemon-reload
systemctl enable vncserver@:1.service
reboot
systemctl start vncserver@:1.service

Leave a Comment.