Ubuntu Desktop 16.04 & VNC Kurulumu

Kurulumu başlatmadan önce sistemi güncelle

1
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Güncellemeden sonra gerekli eklentileri yükle

1
sudo apt-get install ubuntu-desktop gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal

Kurulum esnasında

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Configuration file '/etc/init/tty1.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** tty1.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?

Y gir ve okeyle.

 

Vncserver kurulumu için

1
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Kurulum bittikten sonra vncserver :1 komutunu girerek vncserver’i başlat (ilk kez başlatanlar için şifre girmeni isteyecek). Bağlanmak içinse ipadresi:5901 port adresi ile giriş yap

 

NOT: Ubuntu 16.04 versiyonuna vncserver ile giriş yaptıktan sonra gri ekran açılıyor. Bu sorun basitce çözülebiliyor. Terminal’den sudo nano ~/.vnc/xstartup açılan sayfada en altta ekle tamamdır.

1
2
3
4
5
gnome-panel &
gnome-settings-daemon &
metacity &
nautilus &
gnome-terminal &

Sunucu her kapanıp açıldığında vncserver otomatik başlaması için crontab ekleme yapalım.
Terminalden crontab -e gir ve editör seç (genelde otomatik seçilir).

1
2
3
4
5
6
7
8
crontab -e
no crontab for root - using an empty one
 
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/nano 2. /usr/bin/mg
3. /usr/bin/vim.basic
 
Choose 1-3 [1]:

Tamam de ve açılan sayfada en altta @reboot /usr/bin/vncserver :1 ekle

Sonuç şu şekilde olacak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
 
@reboot /usr/bin/vncserver :1

Son olarak vncserver belirli bi ekran büyüklügünde açmak istersen
örnek :

1
@reboot /usr/bin/vncserver :1 -geometry 1440x900

olarak degiştir

WHM/Cpanel Nginx kurulumu

Nginx Admin

Nginx kurulumu oldukça basittir. Kurulum için aşagıdaki yolu takip edin

1
2
3
4
5
cd /usr/local/src 
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Kurulum sonrası Nginx çalıştıktan sonra /tmp dizinin otomatik temizlenmesi için SSH’dan

1
2
3
yum install tmpwatch //kur
crontab -e //tikla
0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client //en alt satira ekle

Kurulum bittikten sonra whm root girişi yapın ve sol menüde en altta Nginx Admin tıklayarak yönetim kısmına ulaşabilirsin.

Not : Apache sunucunu kapatıp açınca (restart) siteleriniz ulaşılamaz duruma gelecektir bu durumda Nginx Admin’e giriş yaparak restart yapın.

Son olarak : Nginx kaldırmak için SSH’dan publicnginx dosyasına gidin

1
2
cd /usr/local/src/publicnginx
./nginxinstaller uninstall

Sorunlar ve çözümleri
Sorun : “access key doesn’t exist create it in” gibi bir hata alırsanız
Çözüm : WHM » Clusters » Remote Access Key yolunu izleyerek Generate new Key butonuna tıklayın sorun çözülecektir.

Sorun : WHM is configured to disallow execution of unregistered applications when logged in as root or a reseller with the “all” ACL. To enable this functionality you must do one of the following: Register this addon using /usr/local/cpanel/bin/register_appconfig (http:// docs. cpanel .net/twiki/bin/view/SoftwareDevelopmentKit/AppConfig), Enable the “Allow apps that have not registered with AppConfig to be run when logged in as root or a reseller with the “all” ACL in WHM” option in “Tweak Settings”, or add permit_unregistered_apps_as_root=1 to /var/cpanel/cpanel.config, and run /usr/local/cpanel/etc/init/startcpsrvd
Çözüm : WHM > Tweak Settings bölümünden “Allow apps that have not registered with AppConfig to be run when logged in as root or a reseller with the “all” ACL in WHMOn durumuna getirin.

cPanel Kurulumu

SSH’a root girişi yapalım.
cd /home //home kısmına geciş yap
wget http://layer1.cpanel.net/latest //indirme işlemini baslatalım.
sh latest //baslat

Kurulum işlemi baslamış oluyor. Baskasını bilemem ama bazen 1 küsür saatte bazende 2 saatin üzerinde kurulum tamamlandığı oldu. Yani süre konusunu kafaya takmayın.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cpanel konfigürasyonuna başlamak için https://ipadresi:2087 şeklinde whm’e giriş yapalım.