Centos Sürücü Ekleme/Çıkarma

Önce sisteme dahil olan diskleri listeleyelim

fdisk -l

Sürücüyü ekleyeceğimiz dizini seçelim

mkdir /mnt/DIZINADI

Sürücüyü başlatalım

mount /dev/SURUCUADI /mnt/DIZINADI

Sürücüyü başlangıca eklemek içinse

nano /etc/fstab
en altta ekle
/dev/SURUCUADI      /mnt/DIZINADI   ext4   defaults   0   0

Sürücüyü çıkarmak için

umount /dev/SURUCUADI