WHM/Cpanel Nginx kurulumu

Nginx Admin

Nginx kurulumu oldukça basittir. Kurulum için aşagıdaki yolu takip edin

cd /usr/local/src 
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Kurulum sonrası Nginx çalıştıktan sonra /tmp dizinin otomatik temizlenmesi için SSH’dan

yum install tmpwatch //kur
crontab -e //tikla
0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client //en alt satira ekle

Kurulum bittikten sonra whm root girişi yapın ve sol menüde en altta Nginx Admin tıklayarak yönetim kısmına ulaşabilirsin.

Not : Apache sunucunu kapatıp açınca (restart) siteleriniz ulaşılamaz duruma gelecektir bu durumda Nginx Admin’e giriş yaparak restart yapın.

Son olarak : Nginx kaldırmak için SSH’dan publicnginx dosyasına gidin

cd /usr/local/src/publicnginx
./nginxinstaller uninstall

Sorunlar ve çözümleri
Sorun : “access key doesn’t exist create it in” gibi bir hata alırsanız
Çözüm : WHM » Clusters » Remote Access Key yolunu izleyerek Generate new Key butonuna tıklayın sorun çözülecektir.

Sorun : WHM is configured to disallow execution of unregistered applications when logged in as root or a reseller with the “all” ACL. To enable this functionality you must do one of the following: Register this addon using /usr/local/cpanel/bin/register_appconfig (http:// docs. cpanel .net/twiki/bin/view/SoftwareDevelopmentKit/AppConfig), Enable the “Allow apps that have not registered with AppConfig to be run when logged in as root or a reseller with the “all” ACL in WHM” option in “Tweak Settings”, or add permit_unregistered_apps_as_root=1 to /var/cpanel/cpanel.config, and run /usr/local/cpanel/etc/init/startcpsrvd
Çözüm : WHM > Tweak Settings bölümünden “Allow apps that have not registered with AppConfig to be run when logged in as root or a reseller with the “all” ACL in WHMOn durumuna getirin.