hdparm ile linux hdd hızını ölçme

hdparm ile ssh ile disk hızını ölçmek için önce sunucuda kurulu değilse kurulum yapalım

yum install hdparm -y

Kurulumdan sonra test için

hdparm -tT /dev/vda

Örnek hız test sonucu

/dev/vda:
Timing cached reads:  21268 MB in 2.00 seconds = 10648.79 MB/sec
Timing buffered disk reads: 106 MB in 3.07 seconds = 34.54 MB/sec

CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

CentOS 7 Gnome Desktop Kurulumu

Mevcut yazılım grupları listelemek için

yum grouplist

Gnome Desktop kurulumu için :

sudo yum groups install "GNOME Desktop"
veya
sudo yum groupinstall "GNOME Desktop"

Centos 7 Server için masaüstü

sudo yum groups install "Server with GUI"
veya
sudo yum groupinstall "Server with GUI"

İşletim sistemi GUİ ile beraber başlaması için

sudo systemctl set-default graphical.target

son olarak

sudo systemctl start graphical.target

————————————————

Firewalld kapatma

Sisteminizinde WHM/cPanel kuruluysa muhtemelen port sorunu yaşayacaksınız.
Bu durumda Firewalld kapatmak gerekir. Kapatmak için ;

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Uygulayin

Emin olmak icin

systemctl status firewalld

————————————————

VNC Kurulumu

Masaüstü kurulumu tamamlandıktan sonra uzaktan bağlantı gerekli. Bu durumda en iyi çözüm VNC

yum install tigervnc-server
cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Ufak bir iki ayar gerekli

nano /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Açılan editörden kalın işaretli alanlar şeklinde. siz bunu root olarak değiştirin.

[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/root/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

VNÇ sistemle beraber başlaması için

systemctl daemon-reload
systemctl enable vncserver@:1.service
reboot
systemctl start vncserver@:1.service

SSH ile FTP bağlantısı ve dosya çekme

Linux sistemlerde SSH ile FTP bağlantısı kurarak hızlı dosya aktırımları gerçekleştirme çok kolay öncelikle SSH ile giriş yapıyoruz.

Dosyayı indireceğin dizine git

[root@server ~]# cd /home/seker/public_html/
[root@server public_html]#

 

Bağlantı sağlamak için

[root@server public_html]# ftp
ftp> open domainadı.com veya ip adresi gir

 

ardından kullanıcı adı ve şifreni gir.

Connected to xxxx.com (xxx.xxx.xxx.xxx).
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 17:20. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Name (xxxxxx.com:root): kullaniciadi
331 User webonze OK. Password required
Password:
230 OK. Current restricted directory is /
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.

sunucuya baglantı kuruldu.

Dosya cekmek için get dosyaadi.tar.gz
Böylece dosyayı sunucuna hızlı bir şekilde çekebilirsin.

Ubuntu Desktop 16.04 & VNC Kurulumu

Kurulumu başlatmadan önce sistemi güncelle

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Güncellemeden sonra gerekli eklentileri yükle

sudo apt-get install ubuntu-desktop gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal

Kurulum esnasında

Configuration file '/etc/init/tty1.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** tty1.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?

Y gir ve okeyle.

 

Vncserver kurulumu için

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Kurulum bittikten sonra vncserver :1 komutunu girerek vncserver’i başlat (ilk kez başlatanlar için şifre girmeni isteyecek). Bağlanmak içinse ipadresi:5901 port adresi ile giriş yap

 

NOT: Ubuntu 16.04 versiyonuna vncserver ile giriş yaptıktan sonra gri ekran açılıyor. Bu sorun basitce çözülebiliyor. Terminal’den sudo nano ~/.vnc/xstartup açılan sayfada en altta ekle tamamdır.

gnome-panel &
gnome-settings-daemon &
metacity &
nautilus &
gnome-terminal &

Sunucu her kapanıp açıldığında vncserver otomatik başlaması için crontab ekleme yapalım.
Terminalden crontab -e gir ve editör seç (genelde otomatik seçilir).

crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
1. /bin/nano 2. /usr/bin/mg
3. /usr/bin/vim.basic

Choose 1-3 [1]:

Tamam de ve açılan sayfada en altta @reboot /usr/bin/vncserver :1 ekle

Sonuç şu şekilde olacak

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command

@reboot /usr/bin/vncserver :1

Son olarak vncserver belirli bi ekran büyüklügünde açmak istersen
örnek :

@reboot /usr/bin/vncserver :1 -geometry 1440x900

olarak degiştir

Https ekleyince başka bir site çıkıyorsa [Çözüm]

Bu sorun cpanel’lere özel olsa gerek ki aynı ip adresinde bir site ssl kullanıyorsa ve sizin site aynı sunucuda barınıyorsa https ekleyince maalesef ssl kullanan site gözüküyor. Bunun zararlarını saymakla bitmez en basiti sitenizin google’da indexleriniz uçuyor yerine ssl kullanan sitenin içeriği listelenmeye başlanıyor. Buna geçici’de olsa bir çözüm buldum sizde aynı şekilde uygularsanız bu problemden kurtulursunuz.

 1. Cpanel’den SSL/TLS
 2. Certificate Signing Requests (CSR) Tıkla
  Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.
 3. Key 2048, Domains, City, State, Country, Company kısımlarını doldurarak Generate butonuna tıklayın.
  Sertifika oluşturulduktan sonra alttaki “Return to SSL Manager” butonuna tıklayın
 4. Install and Manage SSL for your site (HTTPS) Tıkla
  Manage SSL sites.
 5. Açılan sayfada Domain kısmından alan adınızı seçin ve soldaki “Autofill by Domain” tıklayın gerekli alanlar otomatik dolacaktır siz sadece “Install Certificate” tıklayın yeterli.

Not 1 : SSL yükleme/oluşturma yetkiniz yok ise servis sağlayıcınızla iletişime geçip yardım isteyebilirsiniz.
Not 2 : Yetkiniz var ise Whm yönetim panelinden SSL/TLS kısmına gidin ve “Generate an SSL Certificate and Signing Request” tıklayarak yukardaki gibi gerekli alanları doldurun ve create butonuna tıklayın.  Sertifika oluşturulduktan sonra “Install an SSL Certificate on a Domain” kısmına gidin domain alanına domain adını girin ve aynı şekilde “Autofill by Domain” butonu çıkacak tıklayın ve işlemi bitirin.

Domain adınıza HTTPS ekleyerek sitenize giriş yapın. Lakin ufak bir sorun daha kalıyor oda düzensiz bir görünüm. Çözümü oldukça basit .htaccess dosyasınıza aşağıdaki kodcuğu ekleyin. Bu kod ile hem düzensiz görünüm sorunu çözülecektir hemde HTTPS zorla kullanmak isteyenleri HTTP’ye yönlendirecektir.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]