Mysql benzer yazıları listeleme

Bazen mysql’de benzer içerikleri listelemek gerekebilir. Örnek olarak aşağıdaki Sql sorgusu wordpress veritabanında, benzer yorumları listelemek icin kullanılır. Tablo ve sütun kısımlarını değiştirerek deneme yapabilirsin.

SELECT comment_content, COUNT( comment_content )
FROM wp_comments
GROUP BY comment_content
HAVING COUNT( comment_content ) >1
ORDER BY COUNT( comment_content ) ASC

benzer-icerik